Gonbad-e Kavus Kulesi

Gonbad-e Kavus Kulesi (Qabus)

Gonbad-e Kavus Kulesi (Qabus), dünyanın en uzun tuğla kulelerinden biridir, İran'daki İslam mimarisinin en değerli eserlerinden birini temsil eder ve parkın merkezinde Gonbad-e Kavus şehrinin kuzeyinde yer alır. Qabus tarafından. Bu bina zamana ait ziyaride, Ziyarids hükümetinin merkezi olan Jorjan antik kentinin kalıntılarından 3 km uzaklıkta bulunur ve bu bölgenin ve Zyarid hanedanının görkemli geçmişinin unutulmaz bir izini temsil eder. Ziyaridleri bu çalışmanın gerçekleştirilmesine yönlendiren temel amaçlardan bazıları aşağıda belirtilebilir: kendi sömürülerinin anılarını gelecek nesillere teslim etmek, İslami sanatlarını ve şanlı dönemin İslam mimarisini göstermek, barınma ve bir nokta göstermek kendi topraklarını geçen gezginlere ve ticari karavanlara atıfta bulundu.

hisse
Kategorilenmemiş