Dinler

1979'ten İran resmen İslami bir cumhuriyet.Anayasa (Madde 13), üç azınlık dininin varlığını kabul eder: Hristiyanlık, Musevi geleneği e ZerdüştlükHem müslüman hem de müslüman olmayan dini azınlıklar resmen hoş görüldü.Ahudi, hristiyan ve zerdüştlerin dinleri resmi olarak büyük dini azınlıklar olduğu için parlamentoda sandalye ayırdı. İran'daki dine, devlet dini olan ve% 90 ile% 95 arasında değişen ve% 4 ile% 8 arasında değişen bir sayıda inanan ile birlikte, İslam'ın devlet dini olan Şii türevi hakimdir. Sünni, çoğunlukla Kürt ve Baluch etnik köken. Kalan% 2, Zerdüştler (nüfusun% 0,1'u), Yahudiler (nüfusun% 0,3'u), Hristiyanlar (nüfusun% 0,7'u), Yezidiler, Hindular ve sözde olan Müslüman olmayan azınlıklardan oluşmaktadır. Ahl-e Şahin (yarsan). 

İSLAM

DAHA FAZLA OKU

Hıristiyanlık

DAHA FAZLA OKU

Musevilik

DAHA FAZLA OKU

Zerdüştlük

DAHA FAZLA OKU

İSLAMI BİLİYOR

DAHA FAZLA OKU

MANDAISMO

DAHA FAZLA OKU
hisse
Kategorilenmemiş