پیام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا

همراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود می‌فرستم.

نمی دانم ؛ از کجا ، طی 4 yıl önce ؛ که سومین حضور خود در ایتالیا ؛ به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه okumaya devam et

Okumaya devam et...