Şeyh Safi-ad-din türbesi

Şeyh Safi-reklam-din Ardabili Türbesi

Şeyh Safi-ad-din Ardabili'nin Mozolesi, farklı dönemlere ait bir dizi binadan oluşur ve ilk kez Şah Tahmasp'ın isteği için yapıldı. Safevi Bu, üniter bir yapının görünüşünü aldı. Bu anıtsal kompleks, Safevi egemenliğiyle bağlantılıdır, aslında Şah İsmail I de dahil olmak üzere birçok hanedanın kralları burada gömülüdür.

Kategorilenmemiş