Kuzey Horasan
KHORASAN KUZEY
Kuzey Horasan bölgesi ülkenin kuzey doğusunda yer alır ve coğrafi olarak kuzeyde Kope Dagh ve güneyde Ala Dagh denilen Elborz Dağları'nın devamı olarak iki dağ sırası ile kuşatılmıştır. Genel olarak, tarım ve pastoralizm için elverişli koşulları belirleyen dağlar arasında verimli ovaları olan dağlık bir bölgedir. Bölgenin başkenti Bojnourd şehridir ve başlıca nüfus merkezleri şunlardır: Shirvan ve Esfarayen.

Kuzey Horasan turistik yerler

hisse
Genel