Kara Kilise

Kara Kilise (Kara Kelisa veya Tatavus)

Kara Kelisa veya Kara Kilise, San Taddeo'nun mezar yeridir. Tarihsel kaynaklar bu dönemde ortaya koymaktadır. Sasani Ermenilerin bir kısmı Zerdüşt inancının, diğeri ise Mithraism'in bir takipçisi idi. 43 yılında d. C. Tatavus ve Bartholomew adlı iki adam, Azarbayejan'da Hristiyanlığın vaazını üstlendi.

Ayrıca görmek

Aziz Thaddeus'un Kuşağı

hisse