Kostüm ve Toplum

İran kültürü, Orta Doğu'nun en eskilerinden biridir. Dünyadaki baskın jeo-politik ve kültürel konumu sayesinde İran, Batı'da İtalya, Makedonya ve Yunanistan gibi uzak kültürleri ve halkları doğrudan etkilemiş, kuzeyde Rusya, güneyde Arap yarımadası ve 'Güney ve Doğu Asya doğuda.

hisse
Kategorilenmemiş