Setar

Setar; Farsça Müzik Aleti

Belirli bir sese sahip telli bir mızrap aleti, tanbur ailesine aittir ve ahşap için gövde, teller için metal ve süslemeler için kemik kullanılır. Ses kutusundan, göğsün üstündeki zeminden (sesi çıkarmak için delikli), köprü, tutamak, uç, mandallar, somun, anahtarlar, simgir (tel bağlama noktası) ve farklı kalınlıkta dört metal kord.

Setar'ın iki kısmı vardır; kasa ve tutamak. Köprü yüzeyde ve simgir Kasanın terminal kısmında, eğer alet yerde duruyorsa, simgir zemin ile temas halindedir.

Sapın sonunda, ayar mandalını ayarlamak için mandalların veya aletlerin kullanıldığı uç bulunur. Setar, hayvan iç kısımlarından veya ipekten yapılmış 28 frizlerine sahiptir. Sesi narindir ve ses uzantısı neredeyse 3 oktavlara ulaşır.

İran müzikal repertuarında setarın kullanımı yaygın olmasına rağmen çoğunlukla solo enstrüman olarak kullanılıyor.

hisse
Genel