santur

santur; Farsça Müzik Aleti

Bir ikizkenar yamuk şeklindeki santur, belirsiz sesle mızraplı kordofilik aletlerin bir parçasıdır ve üretiminde ahşap ve metal kullanılır. Bu cihaz harmonik durumdan, durum tablosunun üstündeki tablodan oluşur., Köprülerden, köprüden, telden, mandallardan, somundan, simgir ve ayar tuşu.

Santur, iki tahta çubukla otururken oynanır ve daha uzun kenarı yatay olarak müzisyenin önünde konumlandırılır. Bu enstrüman genellikle dörtlü gruplar halinde 72'in sağ taraftaki dokuz atlama teline yerleştirildiği ve renkleri sarı olan 36 dizelerine sahiptir; dörtlü gruplar içindeki diğer 36 dizileri soldaki dokuz atlama telinde ve renkleri beyazdır.

Bugün santur ayrıca 10 veya 11 köprülerle üretiliyor. Her zamanki fonik genişleme üç oktav ve bir nota eşittir. Hem solo çalgının hem de orkestranın yeteneklerine sahiptir.

hisse
Genel