İran İslam Cumhuriyeti Anayasası

1980'te Onaylandı - 1989'te Revize Edildi

BÖLÜM TWELFTH - Radyo Televizyon

Madde 175

İran İslam Cumhuriyeti'nin Radyo-Televizyon konuşma özgürlüğünü garanti ve İslam ilkeleri ve ülke çıkarları doğrultusunda, düşünce olmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti Radyosu Başkanı'nın atanması ve görevden alınması, Yüce Lider'in sorumluluğundadır. Radio-Televisione.La hukuk faaliyetlerini denetleyecek Cumhuriyeti, Adli Organ Başkanı ve Meclis Islamica45 Başkanı temsilcilerinden oluşan bir kurul yönetimi ve bu tür faaliyetlerin gözetim yöntemlerini belirler.


hisse
Genel