(hak (o Sāruj) bori (Gravür kireçtaşı sanatı)

(hak (o Sāruj) bori (Gravür kireçtaşı sanatı)

Kireçtaşının yüzeyindeki kabartmalardaki görüntülerin gravürüne Āhak bori denir. Āhak Bori en iyi bilinen örnekler arasında İran'da, sen Evi Hamam Ameri (Keşan) ve Khan (Sanandaj) dekorasyonunu içerebilir.
Sāruj, İranlı mimarlar tarafından çok eski zamanlarda ortaya çıkan bir yeniliği temsil ediyor. Bunu üretmek için, kil ve kalker karışımı (altı parçaya dörde oranıyla) oluşturdular ve bu sert çamur elde edildikten sonra, iki gün boyunca çalışarak harcadılar. Daha sonra fırınlardan ve kaçak kuyruğu elyafından kül eklediler. Bu noktada, 10 cm kalınlığında ahşap çubuklar kullanılarak, taze karışım her şeyi iyi bir şekilde karıştıracak şekilde dövüldü.
Geçmişte Sāruj büyük önem kazanmış ve su havzaları, köprüler, anb anbar (su sarnıçları), Türk hamamları, binalar ve engeller inşa etmek için kullanılmıştır. İran'ın ve Basra Körfezi çevresinde yer alan bazı ülkelerin tipik bir ürünü olan Sāruj'un kesin kökenleri üzerine yalnızca bir hipotez oluşturabilir; Bununla birlikte, yıllar önce 700'e dayanan buluntuları İran'ın farklı noktalarında bulmak mümkündür.
Prensip olarak, kabartma çizimleri vurgulamak için, Sāruj bori'de doğal mineral renklerin kullanımı kullanılır: mavi için lapis lazuli tozu, sarı için koyu sarı vb. Aynı şekilde, minio, beyaz kurşun ve zinober kullanılır. Bu renklerin karıştırılması son derece gösterişli sonuçlar üretebilir.
Sāruj bori'nin tipik imgeleri ve motifleri arasında çiçekler ve bitkiler, gol veya morgh, arabeskler, eski efsaneler ve mitlerin sahneleri, meleklerin göksel görüntüleri, Imām portreleri vb.
Sāruj bori'yi gerçekleştirmek için iki katman kullanılır. Bunlardan ikincisi, renkli, kabartma figürleri yaratmaya yarar.

Ayrıca görmek

El sanatı

hisse