برگزاری ve بینار

Yeni Bir Şey

- ایران شناس ؛ و مترجم فقید ایتالیایی را ، که پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان ، پنجشنبه 4 دی ماه 1399 ارفانی ف ازا ؛ با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ پروفسور "سیمونه کریستوفورِتی" (Simone Cristoforetti) نماینده مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق (ISMEO) ؛ "تیتزیانو بوچّیکو" (Tiziana Buccico) فعال اجتماعی ؛ "آنتونیا شرکا" مدرس زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و مترجم ؛ ابولحسن حاتمی مترجم ؛ "آنتونِلّو ساکِتی" (Antonello Sacchetti) نویسنده و روزنامه نگار ؛ "فرانچسکو بریوسکی" (Francesco Brioschi) ناشر ؛ و “ماریا ویتوریا پالادین” (Maria Vittoria Paladin) دختر خانم پروفسور “آنا وَنزان” برگزار نمود. - دقایقی از مصاحبه ابولحسن حاتمی با خانم پروفسور “وَنزان” ، که در جریان نخستین بخش طرح تاریخ شناهی اناریخ Özel شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا ، به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به انجد رین الب ، ینینین الب ، ینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در سخنان جمع بندی پایانی این وبینار, رایزنی فرهنگی را قدردان مساعی ایتی و وبینار نکوداشت در جریان را ، نمادی از این قدردانی معرفی نمود.

hisse