Editoryal haberler; İran'da İslami Gnosis ve Tasavvuf Tarihi

İran'da İslami Gnosis ve Tasavvuf Tarihi, Parvaneh Orujnia.

Fars kültürü ve edebiyatı özü itibariyle Gnosis ve Tasavvufla bağlantılıdır (irfan e tasavvuf), esas olarak İslam'ın batıni ve içsel boyutuna ve insan ile Tanrı arasındaki ilişkiye odaklanan diğer geleneklerden daha büyük ölçüde, Müslümanların bilgiyi yönlendirmeyi arzuladığı İslami düşünce ve mistik uygulama akımları olarak yapılandırılmışlardır. İlahi Hakikat, Sevgi ve Yakınlık.

İran, tarihsel olarak, Gnosis ve Tasavvuf çalışmalarına ve uygulamalarına dayanan önemli akımlar ve hareketlerle, bir maneviyat merkezini temsil etmiştir. Mistik ve ezoterik eğilimler, manevi yolcunun dünyevi mallardan kopma ve dünyayla bağlar, içsel özgürlük, fedakarlık ve insanlık gibi özellik ve niteliklerle ayırt edildiği İran dinlerine her zaman nüfuz etmiştir.

yazar

Kitabın yazarı, Tahran Üniversitesi'nde İslam tasavvufu alanında doktora yapan ve çok sayıda bilimsel yayının yazarı olan Dr. Parvaneh Orujnia'dır.

Giuseppe Aiello'nun çevirisi

Basım: İrfan Basımları

80 sayfa.

 

hisse